MFC: Statuile vorbesc (fără cuvinte)

Carmen povestește despre Miercurea fără cuvinte.

Dream of Beauty

Portretul Mariei Nacu de Nicolae Grigorescu. MNAR (Muzeul Național de Artă a României)
Portrait of Maria Nacu, by Romanian Painter Nicolae Grigorescu. MNAR (The National Art Museum of Romania).         Photo: ©Slowaholic

Aud povești despre oameni care se îndrăgostesc de himere, de imagini, de portrete… Întotdeauna am gândit că așa ceva este imposibil. De neînțeles… Până când am văzut acest portret și convingerea mi s-a clătinat.

I hear stories about people falling in love with fantasy creatures, images, portraits… I’d always thought that was impossible, incomprehensible… Until I saw this portrait and I started to wonder…

Portretul Mariei Nacu de Nicolae Grigorescu. MNAR (Muzeul Național de Artă a României)
Portrait of Maria Nacu, by Romanian Painter Nicolae Grigorescu. MNAR (The National Art Museum of Romania)          Photo: ©Slowaholic

Portretul Mariei Nacu de Nicolae Grigorescu. MNAR (Muzeul Național de Artă a României)
Portrait of Maria Nacu, by Romanian Painter Nicolae Grigorescu. MNAR (The National Art Museum of Romania)         Photo: ©Slowaholic

Portretul Mariei Nacu de Nicolae Grigorescu. MNAR (Muzeul Național de Artă a României)
Portrait of Maria Nacu, by Romanian Painter Nicolae Grigorescu. MNAR (The National Art Museum of Romania)         Photo: ©Slowaholic